Vedrane, Pero! Odmah u moju kancelariju! – zaorio se glas našeg gazde preko spikerfona. Pogledao sam u svog kolegu i, spustivši na pod težak kofer pun koještarija za prodaju, krenuo za Vedranom. Domunđavali smo