Bilo mi je nezgodno pre nego što sam te upoznao. Na kraju krajeva, ne bih te zavoleo da si mi bila samo zadatak. Od prvog utiska koji je neko ostavio na mene mogla sam